Search the web with Google

Enter your email address:


Ubuntu install

Jeroen´s weblog


Pagina's

10 oktober 2008

I'm afraid that CO2 compensation by planting treas doesn't work

English translation below... Het compenseren van CO2 uitstoot door het aanplanten van bomen is een gebruik dat inmiddels een steeds grotere vlucht aan het nemen is. Vliegtuigmaatschappijen bieden CO2 compensatie aan voor iedere vlucht die ze verkopen. Her en der in de wereld worden bomen geplant die de CO2 uitstoot weer zouden moeten binden. Hierbij plaats ik enkele kanttekeningen: In derde wereld landen is het planten van bomen op veel plaatsen nodig, als was het maar om gekapte oerbossen weer te herstellen. Deze bomen worden echter na 20 of 30 jaar gekapt voor de hout productie. Ook in westerse landen geplante bomen hebben niet het eeuwig leven. Na verloop van jaren gaan deze bomen dood en worden in houtproducten omgezet of in de kachel opgestookt. Wat het eindstadium van de boom ook is, de gebonden CO2 wordt uiteindelijk weer losgelaten in de atmosfeer. Daarmee is de CO2 compensatie tenietgedaan. Hier wordt een grote denkfout in de CO2 compensatie industrie aangetoond. Verbranden van fossiele brandstof brengt CO2 in de kringloop die daar vele miljoenen jaren uit geweest is. De actieve kringloop duurt van enkele maanden tot enkele honderden jaren, maar is altijd relatief kort. Om CO2 uit fossiele brandstof echt te compenseren dient de gebonden CO2 daadwerkelijk uit de kringloop te worden onttrokken door deze weer diep in de grond op te slaan. Hoe dit technisch moet weet ik niet, maar het aanplanten van enkele bomen om een vliegreis te compenseren is niet voldoende om de uitstoot van fossiele CO2 daadwerkelijk te compenseren. Daarmee wordt alleen het geweten gesust en het veranderen van brandstofbronnen niet gestimuleerd. Ik roep de heer All Gore op om hier op te wijzen in zijn toespraak aanstaande 14 oktober 2008 in Aalsmeer.

English: The compensation of CO2 by planting trees is becoming more and more possible. Airlinecompanies offer these CO2 compensation methods to theit customers when they sell chairs on commercial flights. All over the world people are plantingh threes to compensate the production of fossile CO2. I don't agree with these practice. Threes planted in third world coyuntries are often planted on areas where the original forest disappeared for the production of wood. The newly planted threes are oftenly used foor timberproduction as well. Also threes planted in the western world don't live forever. And precicely that is my problem: When a three that compensates fossile CO2 dies. The CO2 that is absorbed from the air is released back into the air again. The circulair course of CO2 takes several months to several hundreds of years. Fossile CO2 doesn't take part of that circulair course. Real CO2 compensation only takes place when the emissions are absorbed back from the air and taken out of this circulair course by putting it back into fossile state again, or at least back in the ground and out of this circulair course. How we should do this is not something I can solve, but I urgently ask mister All Gore, to ask attention for this issue when he visits Aalsmeer in The Netherlands on october 14th 2008. Jeroen

Openbare scholen nog seculier?

Ik kwam op NU.nl dit artikel tegen: http://www.nu.nl/news/1754437/10/_Scholen_sluiten_deuren_met_Suikerfeest.html Scholen sluiten deuren met Suikerfeest Uitgegeven: 21 september 2008 09:10 Laatst gewijzigd: 21 september 2008 09:17 AMSTERDAM - Terwijl politici en opiniemakers zich nog afvragen of het Suikerfeest een nationale feestdag moet worden, hebben veel scholen zich al aangepast aan de behoeften van moslimleerlingen. ANP Een aantal openbare scholen met veel kinderen met een islamitische achtergrond is gesloten tijdens de afsluiting van de vastenmaand ramadan. Die valt dit jaar op of rond 1 oktober. Het Calvijn met Junior College in Amsterdam-West is twee dagen dicht en het Huygens College in de hoofdstad een dag. Leraren van deze vmbo-scholen moeten wel komen. "Zij hebben een studiedag", aldus een woordvoerder van de Amarantis Onderwijsgroep, waaronder beide instellingen vallen. Vakantie De scholen compenseren de 'vakantie' wel. Zo begint het studiejaar op het Calvijn met Junior College twee dagen eerder. De zegsman benadrukt dat dit volgens de leerplichtwet mag. Ook het Carré College Rotterdam (vmbo en mbo) geeft alle leerlingen een dag bijzonder verlof. Een groep islamitische kinderen organiseert bovendien een eigen iftarmaaltijd. "Dergelijk initiatieven ondersteunen we natuurlijk van harte", zegt een woordvoerder. Pinksterdag De meeste islamitische scholen zijn eveneens dicht tijdens het Suikerfeest. Het Islamitisch College Amsterdam sluit drie dagen de deuren. Ook de leerlingen van deze school voor voortgezet onderwijs hebben dan op andere dagen les, bijvoorbeeld op 5 mei en Tweede Pinksterdag. De vraag is of wat hier gebeurt zich wel verhoudt met het seculiere karakter dat een openbare school geacht wordt in acht te nemen. 5 mei is een nationale feestdag. Om de 5 jaar is iedereen in beginsel vrij. Overheid en onderwijs zijn ieder jaar vrij op deze dag. Er zijn scholen die dit combineren met de meivakantie, waarin meestal ook koninginnedag een plaats kan vinden. Het is natuurlijk niet te verdedigen dat een seculier nationaal feest wordt ingeruild voor een religieus feest van een bepaalde stroming, in dit geval de islam. Hoe legitiem de wens ook is om dit feest te vieren en er een vrije dag voor te geven indien veel feestvierenden op deze school lessen volgen. Voor een islamitische school kan men die gedachte nog wel volgen, maar ook dan kan dat niet ten koste van nationale feestdagen gaan. Ruil de dag van de arbeid, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag en tweede Pinksterdag dan maar in voor islamitische feestdagen. Dat is zuiver. Christelijke scholen vieren christelijke feestdagen. Islamitische scholen vieren islamitische feestdagen. Joodse scholen vieren joodse feestdagen. Scholen op sociaal democratische snit zijn er bij mijn weten niet meer, dus het Amsterdamse gebruik van vrij geven op 1 mei kan worden geschrapt. Alle scholen dienen nationale feestdagen te vieren. Daar horen zeker koninginnedag 30 april en bevrijdingsdag 5 mei bij.