Search the web with Google

Enter your email address:


Ubuntu install

Jeroen´s weblog


Pagina's

5 november 2008

Obama president


Barack Hussein Obama wordt de nieuwe president van de Verenigde Staten. Goed om te zien dat de Amerikanen niet blindelings achter de honkey tonkey republiekeinen blijven aanlopen. 8 jaar George W. Bush is niet alleen een ramp voor de economie van de VS geweest. Het is ook een ramp voor de internationale positie van de VS specifiek en het Westen in het algemeen gebleken. Ook voor het modiale klimaatbeleid is 8 jaar Bush een ramp geweest. Onherstelbaar natuurlijk niet, maar we hebben gewoon 8 jaar innovatie gemist.


Een aantal punten die door Obama nu opgepakt zouden moeten worden om het primaat van de politiek in de wereld weer te grijpen zijn:

Start gesprekken met de door Bush benoemde schurkenstaten zoals Noord Korea, Iran, Syrie en Libië.

Start een proces waarin de olie afhankelijkheid van de economie drastisch verminderd wordt.

Doe alsnog mee aan Kyoto en andere klimaatverdragen. Zoals zijn collega democraat All Gore blijft stipuleren: It's time to act.

Start drastische hervormingen van het financiele stelsel in de VS en daarmee ook in de wereld. Het financiele overschot van landen als China, Korea, Japan, India, Rusland en de golfstaten is dermate groot, dat deze landen eisen aan het westen zullen stellen als wij ze nodig hebben voor financieringen van ons beleid. Die fiannciele afhankelijkheid is zeer ongewenst. Het westen heeft actief leiderschap nodig, maar wel in overleg met de rest van de wereld.

Door Bush is de VS en daarmee in zekere zin ook Europa geïsoleerd geworden. Dat dient ongedaan gemaakt te worden.

Niet alleen dreigt deze situatie het primaat van het westen te ondergraven, ook het primaat van de op westerse leest geschoeide democratiën dreigt daardoor ten onder te gaan. Rusland kan het moment van een leiderschapswissel in de VS aangrijpen om met oekraïne een conflict te starten over de Krim. Nu Oekraïens grondgebied, met veel Russische inwoners en de thuishaven van de russische Zwarte zeevloot. De kwestie Georgië is nog maar kort geleden.

China zal het voordurende aandacht vragen voor de mensenrechten niet meer willen horen als zij financiën verstrekken aan westerse mogendheden.

Van Japan en Korea verwacht ik geen narigheden, maar ook deze landen hebben andere belangen dan wij.

Het leiderschap in Europa is gebaat bij de franse aanpak van de hyperpresident Nicolas Sarkozy. Hij heeft gelijk dat het europese schip gebaat is bij een goede stuurman. Rusland praat wel met de Franse president die namens Europa spreekt. Een Litouwse president die namens Europa spreekt woordt waarschijnlijk alleen door een secretaresse ontvangen. rusland beschouwd hem als een afvallige provincieleider.

Niet een roulerend voorzitterschap door somtijds kleine landen met een onbeduidende economie zoals Slowakije of Litouwen. Financiele stabiliteit door de Euro dient gewaarborgd te worden door een sterk voorzitterschap. De basisrente is in de Eruozone ruim een procent lager dan in Groot Brittannië. Dat mag niet onderuitgegraven worden door slecht leiderschap.

Zowel Europa als de VS moeten nu hun buitenlands beleid parallel laten lopen en bondgenoten bij andere democratiën zoeken.

Al met al lopen de belangen van Europa nog steeds grotendeel gelijk op met die van de VS, ondanks de vervreemding die onder de regering Bush is ontstaan. Het is goed als Obama het momentum aangrijpt om daar nu voor de komende eeuw structureel verandering in te brengen.
Obama is aan zet.

1 november 2008

Vragen over de financiele crisis en de overheid

Sinds een jaar zitten we in een financiele crisis. Eerst in de VS, sinds enkele maanden ook naar Europa overgewaaid. Bij mij op het werk hebben ze het aan den lijve ondervonden, nu er 15 mln euro in Ijsland verdwenen is.
Wat is er nou aan de hand. Waarom gaan Nederlandse overheden geld in obscure banken op een spaarrekening plaatsen? Het doel van een overheidsorgaan is toch niet geld verdienen, maar zorgen voor het algemeen belang van de inwoners die haar zijn toevertrouwd. Waarom leent de Rijksoverheid geld op de kapitaalmarkt bij banken die spaargeld hebben van lagere overheden. Kunnen gemeenten, waterschappen en provincies niet gewoon geld op een spaarrekening bij het ministerie van financien plaatsen, of beter nog kunnen deze lagere overheden niet verplicht worden om alleen maar geld in staatsleningen te mogen stoppen. De voordelen voor het algemeen belang zijn legio: Risico is verwaarloosbaar. De Nederlandse overheid gaat niet failliet.
Geld dat de rijksoverheid zo leent heeft hetzelfde rentepercentage als het geld dat de lagere overheden parkeren. De opbrengst komt ten goede aan de nederlandse overheid.
Soms hebben lagere overheden geen overschot, maar een tekort aan geld. Zou het nou niet verstandig zijn als dat geld ook alleen bij financiën geleend kan worden, ook voor hetzelfde rentepercentage? Geen avonturen bij achteraf gebleken dubieuze banken, maar zekerheid en stabiliteit voor de overheidslichamen en hun inwoners.

Ik lees graag wat u er van vindt.

Jeroen