Search the web with Google

Enter your email address:


Ubuntu install

Jeroen´s weblog


Pagina's

7 december 2008

Sarkozy: een president die voor Europese waarden opkomt.Afgelopen jaar heeft de franse president Sarkozy laten zien dat er wel degelijk een Europees geluid mogelijk is in de mondiale politiek. Nog geen week geleden sprak hij met de Dalai Lama, ondakns veel kritiek van de Chinese autoriteiten.
Deze man heeft een visie die laat zien dat het Franse belang gediend wordt door het Europese belang. Niet zoals zijn voorganger alleen maar tegen de Amerikanen en laten zien dat de Franse force de frappe nog bestaat door een atoombom op Mururoa te laten ploffen. Nee juist met een vooruitstrevende visie de lange termijn ontwikkeling in Europa vorm willen geven. Jammer dat zowel zijn volk als ons benepen Nederlandse kiezersvolk het verdrag voor de europese grondwet heeft afgewezen.
Natuurlijk heeft de man ook Franse fratsen. Maar door een sterk europarlement zou dat dan prima in goede banen geleid moeten worden. En we moeten niet vergeten dat Franse fratsen meestal meer in ons Nederlandse en Europese belang zijn dan Amerikaanse Fratsen. In een eerdere blog schrijf ik positief over Obama. Dat ben ik nog steeds van mening, maar alles in perspectief. Obama zal eerst en altijd het Amerikaanse belang dienen. Hij is immers daar president. De Europese Unie moet daar een serieus antwoord op vinden. Sarkozy heeft laten zien dat dat kan. De komende 12 maanden krijgen twee kleine ex-oostbloklanden het voorzitterschap toebedeeld. Zijn stelling dat het bijzonder lastig voor deze landen zal zijn de voorzittersrol met gezag te bekleden en succesvol te vervullen snijdt hout. Beide landen nemen niet deel aan de Euro. Dat is lastig tijdens de huidige kredietcrisis. Europees beleid zal met name voor de eurozone eensgezind moeten zijn. Beide landen zijn ex satelieten van de Sovjet Unie. Dat maakt gesprekken met Rusland over Georgië of Oekraïne voor de Russen weinig indrukwekkend.
Ik ben het met deze president eens dat het beter zou zijn indien een van de grotere kernlanden de voorzitter van de europese ministerraad levert en voor een aantal jaren het gezicht naar buiten in de mondiale politiek is. De voorzitter van de europese commissie is daar niet de juiste persoon voor, om de simpele reden dat de verkiezingsprocedure voor die functie niet garandeerd dat daar een sterke persoon wordt benoemd. Immers de commissie met een sterke leider is potentieel lastig voor de eigenwijze regeringsleiders van de 27 lidstaten. Een sterke commissieleider verzwakt immers hun positie. Toch benoemen zij de leden van de commissie.
Er zijn maar twee mogelijkheden die dit dilemma kunnen oplossen. Of het europees parlement kiest de commissie en de commissievoorzitter en die laatste wordt het gezicht namens de EU in de internationale politiek. Of een regeinigsleider van een van de grote kernlanden levert voor 4 jaar een europese "president".
Sarkozy heeft dat goed gezien en voldoende lef getoond om dat niet alleen te constateren, maar ook voor een dergelijke oplossing te pleiten.

Chapeau!

5 december 2008

Plasterk


De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen gaat op bezoek bij Paul de Leeuw. Onbegrijpelijk dat een minister daar tijd voor heeft. Toen Plasterk nog columnist in Intermediair was kon ik zijn stukjes zelden waarderen. Maar goed, een schijver van stukjes in een gratis blaadje, wie stoort zich daar nou aan. Toen werd de PvdA coalitiepartner met CDA en CU en kwam deze columnist in eens op het podium als minister. OK dan, laten we de maan beoordelen op zijn daden en niet op zijn imago. Nou dat kunnen we nu dus doen. Een zogenaamde showmaster die de nederlandse televisie al 25 jaar met zeer wisselende kwaliteit vult en nauwelijks kan boeien viert een jubileum en deze minister ruimt in zijn overvolle agenda daar tijd voor in.
Is dit belangrijker dan lerarentekorten op middelbare scholen?
Is dit belangrijker dan structurele tekorten op speciaal basisonderwijs?
Is dit belangrijker dan ondersteuning en wederzijdse hulp van scholen en bureau jeugdzorg?
Is dit belangrijker dan de dreigende braindrain aan onze beta universiteiten?
Is dit belangrijker dan de slechte salarissen die wij in Nederland aan onze leraren geven?
Is dit belangrijker dan het tegengaan van de volledige feminisering van ons basisonderwijs?
Ik kan zo nog wel even doorgaan, maar de vraag stellen is deze in zekere zin ook beantwoorden.

Wilt u nog een giftig stukje lezen over deze kwestie, klik hier. Sylvain Ephimenco , columnist in dagblad TROUW heeft een geweldige pen.